Bunker och godstranporter

  De fartyg vi har utvecklat för transport av gods eller personer har alla mycket god bränsle- och underhållsekonomi samt har lättdrivna och isförstärkta skrov för bruk året runt.

  Bunkerleveranser

  Vi erbjuder sedan många år bunkerleveranser i Stockholmsområdet och Mälaren och har arbetat upp en trygg och erfaren personal i en organisation som levererar med hög säkerhet och med fokus på miljön.

  Den erfarenhet vi har jobbat upp har resulterat i egendesignade bunkerfartyg i storlekarna 499 DWT, 1500 DWT samt 2500 DWT, samtliga med isklass, optimal däckslayout och logistik samt mycket goda drifts- och underhållskostnader. Kontakta oss gärna för mer information.

  Torrlast- och specialtransporter

  I bland annat Stockholm och Göteborg pågår stora projekt inom infrastruktur, som använder en stor mängd gods- och lastbilar. De fraktfartyg som vi har utvecklat har kapacitet att ersätta hundra lastbilar per resa och transporterar gods från samlingsplatser i städernas logistik-nav till byggarbetsplatser i rätt tid, utan slitage på vägar, utsläpp från lastbilar eller köer på vägarna.

  I Stockholm pågår till exempel projekt i Norra Djurgårdsstaden, Loudden, Telegrafberget och Kvarnholmen. På tillbakavägen kan fartygen dessutom frakta byggavfall bort från byggplatserna till närliggande destruktionsanläggningar. I Göteborg byggs bland annat Västlänken samt att gods och passagerare fraktas till och från öarna i norra och södra skärgården.

  Persontransporter

  Vi har utvecklat tre olika passagerarfartyg för optimal logistik, mycket god bränsle- och underhållsekonomi samt med lättdrivna och isförstärkta skrov för bruk året runt. Fartygen finns i storlekar för 75 passagerare i E/D område, 150 passagerare i E/D område samt 250 passagerare i E område. Fartygen är byggda för att kombineras med flytande hållplatser, för att skapa ett tryggt, effektivt och säkert passagerarflöde men även för att säkerställa trovärdiga handikappanpassade fartyg.

  I och med att det alltid är samma nivå mellan fartyg och hållplats kan smala och otympliga landgångar helt elimineras och effektivare på- och avstigningar kan ske.

  Eurofeeder Shipping AB

  Postadress
  Solstigen 27, 131 46 Nacka

  Besöksadress
  Augustendalsvägen 64, Nacka Strand

  Telefon
  08-553 600 55

  E-post
  info@eurofeeder.se