Emission Free Waterways - fossilfria pendelbåtar

  Vi har utvecklat en unik framdrivning som gör att fartyget i låg fart drivs med el från batterier som laddas med biogasdrivna Scania-motorer konverterade för biogasdrift.

  Pendelbåtar med fossilfri drift och flytande hållplatser

  I samarbete med Lars Modin design (Delta) har tre olika fartyg utvecklats för optimal passagerarlogistik, mycket god bränsle- och underhållsekonomi samt lättdrivna och isförstärkta skrov för året runt bruk. Fartygen finns i storlekar för 75 passagerare i E/D område, 150 passagerare i E/D område samt 250 passagerare i E område. Fartygen är designade för att kombineras med flytande hållplatser, detta för att skapa ett tryggt, effektivt och säkert passagerarflöde men även för att säkerställa trovärdiga handikappanpassade fartyg. I och med att det alltid är samma nivå mellan fartyg och hållplats kan smala och otympliga landgångar helt elimineras och effektiv av- och påstigning kan ske.

  Fraktfartyg öppnar för en bättre citylogistik

  I bland annat Stockholm och Göteborg pågår stora infrastrukturprojekt som binder en stor mängd gods och lastbilar. De fraktfartyg som Eurofeeder har utvecklat har kapacitet att ersätta 100 lastbilar per resa och transporterar gods från samlastningspunkter i städernas logistiknav till byggarbetsplatser i rätt tid utan slitage på vägar, utsläpp från lastbilar eller köer på vägarna. I Stockholm pågår stora projekt som till exempel Norra Djurgårdsstaden, Loudden, Telegrafberget och Kvarnholmen. På tillbakavägen kan fartygen frakta byggavfall från byggplatserna till närliggande destruktionsanläggning. I Göteborg byggs bl. a Västlänken samt fraktas gods och passagerare till och från öarna i norra och södra skärgården.

  Framdrivningssystem

  Beroende på tillgången på bio/naturgas kommer fartygen att kunna erbjudas med fyra olika drivlinor, alla med syfte och fokus på att vara så miljövänliga som möjligt och minimera drift- och underhållskostnader. Mjukvaran för att reglera drivlinan är specialutvecklad för att sömlöst säkerställa driftprofil efter aktuellt operationsområde, minimera underhåll, maximal livslängd på batterier och optimera energianvändning.

  • BiohybridFramdrivning med el, batteri och biogasgenerator/bränsleceller.
  • ElhybridFramdrivning med el, batteri och dieselgenerator av högsta miljöklass.
  • DieselhybridEn kombination av konventionella dieselmotorer i kombination med elmotorer för hamn- och lågfartsdrift.
  • MiljödieselEn traditionell framdrivning med dieselmotorer av högsta gällande miljöklass tillsammans med biodiesel.

  Miljö- och driftprofil

  Biohybriden laddas under natten med el och gas. På morgonen är fartyget klart för drift i upp till 12 timmar utan stopp för laddning av el eller gas. Gasen levereras i ett befintligt nätverk och utvinns från mat- och toalettavfall som då återanvänds på ett 100 % klimatsmart sätt, det ultimata kretsloppet för en fossilfri framtid.

  Samarbetspartners

  Fartygen och framdrivningssystemen har skapats med stöd av Energimyndigheten och i samarbete med Eurofeeder Shipping, Sustainable Innovation, Lars Modin Design, SSPA, Scandinavian Biogas, Stockholms Hamnar, Vattenfall samt El & Marinteknik.

  Ladda ner informationsblad

  Fossilfria biohybrider från Eurofeeder Shipping AB

  Eurofeeder Shipping AB

  Postadress
  Solstigen 27, 131 46 Nacka

  Besöksadress
  Augustendalsvägen 64, Nacka Strand

  Telefon
  08-553 600 55

  E-post
  info@eurofeeder.se